Kefahaman Islam Semasa Di Malaysia: Realiti Dan Cabaran

', 'facebookShare', 'width=626,height=436'); return false;" title="Share on Facebook"> by Abdul Karim Ali, Mohd Fuad Mohd Salleh, Mohd Roslan Mohd Nor
-&url=http://pum.org.my/book-review/kefahaman-islam-semasa-di-malaysia-realiti-dan-cabaran/', 'twitterShare', 'width=626,height=436'); return false;" title="Tweet This Post"> by Abdul Karim Ali, Mohd Fuad Mohd Salleh, Mohd Roslan Mohd Nor
', 'pinterestShare', 'width=750,height=350'); return false;" title="Pin This Post">

KANDUNGAN:

Kefahaman Masyarakat Terhadap Islam di Malaysia: Realiti dan Cabaran
Dato’ Sheikh Abdul Halim Bin Abdul Kadir
Prof. Madya Dr. Abdul Karim Ali

ISU AKIDAH
Khilafiah Kaum Tua-Kaum Muda dan Khilafiah Masa Kini: Tema dan Isu
Dr. Saadan bin Man

Pengharmonian Aliran Akidah dalam Konteks Memahami Ayat Sifat: Suatu Saranan Awal
Dr. Azmil bin Zainal Abidin

KONSEP JIHAD DALAM ISLAM
Konsep Jihad dalam al-Quran dan Isu Terrorisme
Prof. Madya Dr. Mustaffa bin Abdullah
Prof. Madya Dr. Abdul Karim bin Ali

Ektremisme Rentas Agama dan Tamadun
Prof. Madya Dr. Mohd Roslan bin Mohd Nor

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG SYARIAH
Salah Faham dalam Pelaksanaan Undang-undang Islam
YAA Dr. Mohd Na’im bin Hj Mokhtar

Penerimaan Masyarakat Terhadap Fatwa di Malaysia
Dato’ Wan Mohamad bin Dato’ Sheikh Abdul Aziz

Kesediaan Masyarakat Bagi Pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Hudud Dan Qisas Di Malaysia: Pendekatan Negeri Kelantan
Dr. Mohd Azhar bin Abdullah

Pelaksanaan Undang-Undang Syariah di Malaysia: Masalah Undang-Undang
Prof. Madya Dr. Shamrahayu A. Aziz

PENGURUSAN DAN KESATUAN UMMAT
Kesatuan Ummah dan Keterlibatan Melayu-Islam di Malaysia: Gejala dan Gangguan
Prof. Dato’ Mohamad bin Abu Bakar

Pengurusan Islam: Antara Teori dan Pelaksanaan dalam Pendidikan Tinggi
Prof. Madya Dr. Mohd Fuad bin Mohd Salleh

Masjid dan Peranannya dalam Menyatukan Umat
Prof. Madya Dr. Saufi bin Man

HARGA JUALAN: RM30.00

Dapatkan di Pejabat PUM, Seksyen 7, Shah Alam

Tel : 03-5511 4301 / 019-217 0710


Genre: Dakwah, Ketamadunan, Pemikiran, Undang-undang