Makalah, Artikel, Kertas Kerja, Fatwa

Golongan Anti-Hadith dan Liberalisme

14/02/2016

Sesiapa yang tidak mempercayai hadith Nabi s.a.w. sebagai sumber hukum Islam, maka tergolonglah di dalam golongan yang sesat. Inilah yang dikenali dengan kelompok anti hadith[1]. Ada tiga jenis kelompok anti hadith. [2]Pertama, kelompok yang menolak […]

Epistemologi Islam

14/02/2016

Epistemologi (teori ilmu) adalah salah satu daripada tiga pokok perbincangan falsafah selain ontologi – termasuk kosmologi – (hakikat asal kewujudan serta aturannya) dan juga aksiologi (sistem nilai).[1] Menurut istilah falsafah, epistemologi merupakan perbahasan kritis berhubung […]

Konsep Pemikiran Islam

14/02/2016

Perkataan ‘pemikiran’ menurut penggunaan Bahasa Melayu bermaksud perihal berfikir[1]. Penggunaan perkataan ini menurut kebiasaannya adalah dirujuk kepada hasil-hasil pemikiran yang telah berjaya dihasilkan oleh manusia melalui satu aktiviti atau gerakan pemikiran[2]. Istilah “pemikiran”, “falsafah” dan […]

Globalisme Amerika Dan Gelora Antarabangsa

31/01/2016

Oleh: Profesor Datuk Mohammad Abu Bakar Globalisme membawa sekurang-nya dua makna, salah satunya ialah kecenderongan dan komitmen sesebuah dasar luar menunduk dan mendefinasi persekitaran antarabangsa bermaksud mendominasikannya. Dimensi ini jelas kedapatan dalam dasar luar Amerika […]